Optické sítě tvoří základ elektronické komunikace a dnes jejich prostřednictvím probíhá naprostá většina internetových přenosů dat. Budování těchto sítí vyžaduje značné zásahy do pozemních komunikací a pozemků soukromých osob. Proto realizujeme kompletní řešení výstavby optických sítí na klíč. Zajistíme nejen samotnou pokládku kabeláže, ale také zemní práce, finální úpravy povrchů a v neposlední řadě i vytvoření smluv o zřízení věcných břemen.

Naše řešení již využily společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., KLFREE.net, ČD-Telematika a.s., SUBTERRA a.s., Deutsche Glasfaser, O2 Czech Republic a.s.

Přehled našich aktivit v oblasti optických sítí: